Interieurarchitect

De Interieurarchitect of ook wel Binnenhuisarchitect genoemd, is dé persoon bij uitstek die jouw leefomgeving vorm geeft.

Een interieurarchitect of binnenhuisarchitect houdt zich bezig met alle aspecten van het interieur; ruimte-indeling, vorm, licht (zowel kunst- als daglicht), en materiaal. De interieurarchitect geeft vorm aan de leefomgeving. Zijn vakgebied wordt binnenhuisarchitectuur, interieurarchitectuur of ruimtelijke vormgeving genoemd.

De opleiding.

De opleiding is gelijkgesteld aan die tot architectstedenbouwkundige of landschapsarchitect, het is een masteropleiding. Vroeger werd de interieurarchitect pas ingeschakeld nadat de architect het gebouw had ontworpen. Nu wordt meer en meer ontwerp van gebouw en inrichting gecombineerd. Dat zorgt voor meer eenheid. Door middel van tekeningen maakt de interieurarchitect de plannen duidelijk; plattegronden, doorsneden, maquettes en 3D-visualisaties helpen een helder beeld te scheppen voor de opdrachtgever en de uitvoerenden. In Nederland is de titel interieurarchitect beschermd. Om de titel te mogen voeren is een inschrijving in het architectenregister nodig. De Beroepsvereniging Nederlandse Interieurarchitecten BNI behartigt in Nederland de belangen van de beroepsuitoefenaars. De Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers doet dat ook. In Vlaanderen mag de titel “interieurarchitect” uitsluitend worden gebruikt door afgestudeerden uit de gelijknamige opleiding. Verder circuleren nog interieurvormgever of binnenhuisarchitect die duiden op adviseurs, meestal werkzaam in de woninginrichting. De associatie van interieurarchitecten is AiNB. Misschien zie je vandaag de dag de bomen door het bos niet meer? Benamingen als ‘interieurstilist’, ‘Interieurvormgever’ of ‘interieuradviseur’… doen je vaak twijfelen ‘wie’ je nu best moet contacteren. Het hangt natuurlijk ervan af ‘wat’ je verwacht van deze dienstverlener, maar enkel iemand met een ‘Masteropleiding’ in de Interieurarchitectuur dekt, als het ware, de volledige lading. Hij of zij heeft zowel de creatieve als technische bagage om een woondroom te realiseren. Een zelfstandige Interieurarchitect is bovendien ‘onafhankelijk’ en kan vrij de beste oplossingen aanbieden. Een zelfstandige Binnenhuisarchitect is dus niet gebonden aan een meubelwinkel, firma of interieurbedrijf,. Dergelijke bedrijven leggen steeds het accent op ‘verkoop’, omdat dit nu eenmaal hun ‘core-business’ is. De ‘catalogus’ van een onafhankelijke Binnenhuisarchitect is hierdoor veel ruimer en niet beperkt tot enkel het gamma van een meubelwinkel of het machinepark van een interieurbouwer.

Interieurstijlen.

De meeste professionele vormgevers onder ons ontwerpen in elke gewenste stijl. Het is net deze flexibiliteit en vakkennis waarover zij beschikken, dat ze voor iedereen een gepaste oplossing weten te creëren. Ze hebben een ruime achtergrondkennis van stijlkenmerken en volgen continu nieuwe tendensen en woontrends. Landelijke stijlen zoals de ‘Scandinavische’, ‘Mediterraanse’, ‘Long Island’ en ‘Pastorij’ stijlen. Maar ook hedendaags ‘Modernisme’ en ‘Minimalisme’ zijn ‘gefundenes fressen’ voor ons vormgevers.

Werkwijze van een Interieurarchitect.

Een goede Interieurarchitect zal steeds ‘methodische’ te werk gaan. Dit betekent dat hij eerst een uitvoerig ‘intake’ gesprek met je zal voeren.  Zo ontdekken we wat jouw wensen, stijlvoorkeuren en mogelijkheden zijn. Tevens zal de Interieurarchitect de ruimte technisch analyseren en opmeten. Bouwkundige problemen trachten we te inventariseren en we onderzoeken wat er straks technische mogelijk is. (dragende muren, etc…) Na deze eerste stap wordt er een voorontwerp opgesteld. Wij werken steeds een voorstel uit dat volledig driedimensioneel is, zodat u zich als klant volledig kan inleven in het ontwerp. Meestal kunt u zich grotendeels reeds vinden in het eerste voorstel, maar alles wordt aandachtig bestudeerd en waar nodig gewijzigd. Als we eenmaal het definitieve ontwerp hebben afgerond, stellen we alle noodzakelijke bouwplannen op. Elektriciteits plan, verlichtingsplan, sanitaire leidingen, maatwerk, etc… Dit is een compleet dossier, waardoor aannemers precies weten hoe ze het project moeten uitvoeren. Tot slot zal de Interieurarchitect de werken opvolgen, aansturen, controle uitoefenen en alle rekeningen van de aannemers nazien. Voor kleinere werken is dit ’toezicht’ echter vaak niet noodzakelijk en zal de opdrachtgever zelf de controle kunnen uitvoeren.

De prijs van een Interieurarchitect?

Vaak wordt gedacht dat het inschakelen van een Binnenhuisarchitect meteen hopen geld zal kosten. De drempelvrees om een interieuradviseur in te schakelen blijft hierdoor bestaan. Maar een eerste afspraak zal steeds vrijblijvend plaatsvinden en is de uitgelezen manier om te weten te komen hoe we te werk gaan en u te overtuigen van de meerwaarde van onze diensten. De prijs die je betaalt aan een Binnenhuisarchitect moet je beschouwen als een ‘investering’ die jouw beschikbare budget ‘optimaal’ laat presteren… We halen meer resultaat met hetzelfde geld! Interieurarchitect Dario Medaer Binnenhuisarchitect Dario Medaer

>> terug naar Wat & Hoe?

MENU