dec
30

GELUKKIG 2024!

geplaatst op december 30th 2023 in Algemeen met 0 Comments

In 2024 zullen er in de bouwregelgeving in Vlaanderen een aantal wijzigingen plaatsvinden. De belangrijkste wijzigingen zijn:
 
Verhoging van de EPB-eisen voor nieuwbouw en renovatie
De energieprestatieregelgeving (EPB) bepaalt de energieprestaties van gebouwen. De EPB-eisen worden jaarlijks aangescherpt om de energie-efficiëntie van gebouwen te verbeteren. In 2024 zullen de EPB-eisen voor nieuwbouw en renovatie als volgt worden verhoogd:
E-peil
Nieuwbouw: van E40 naar E30
Renovatie: van E60 naar E40
S-peil
Nieuwbouw: van S28 naar S30
Renovatie: van S30 naar S31
Minimumaandeel aan hernieuwbare energie
Nieuwbouw: van 20 kWh/m².jaar naar 25 kWh/m².jaar voor residentiële gebouwen en 35 kWh/m².jaar voor niet-residentiële gebouwen
Afschaffing van de meeneembaarheid van het verkooprecht
De meeneembaarheid van het verkooprecht is een regeling waarbij het verkooprecht dat bij de eerste verkoop van een woning is betaald, kan worden overgedragen aan de volgende koper. Deze regeling wordt vanaf 1 januari 2024 afgeschaft.
Daarnaast zijn er nog een aantal kleinere wijzigingen in de bouwregelgeving gepland voor 2024. Deze wijzigingen betreffen onder andere:
De invoering van een nieuwe regeling voor het bouwen van woningen in natuurgebieden
De aanscherping van de eisen voor de bouw van zwembaden
De vereenvoudiging van de procedure voor het verlenen van een bouwvergunning
Bouwers en andere betrokkenen in de bouwsector moeten zich op de hoogte stellen van deze wijzigingen om ervoor te zorgen dat ze aan de nieuwe regelgeving voldoen.
In 2024 wordt de procedure voor het verlenen van een bouwvergunning in Vlaanderen vereenvoudigd. De belangrijkste wijzigingen zijn:
Er komt één basisprocedure voor alle types aanvragen. De huidige procedure voor het verlenen van een bouwvergunning is complex en verschilt per type aanvraag. In de nieuwe procedure is er één basisprocedure met een beslissingstermijn van 60 dagen.
De aanvraag kan volledig online worden ingediend. De huidige procedure voor het verlenen van een bouwvergunning vereist dat de aanvraag op papier wordt ingediend. In de nieuwe procedure kan de aanvraag volledig online worden ingediend via het Omgevingsloket.
Er is een administratieve lus van 60 dagen. Als de aanvraag niet volledig is, krijgt de aanvrager 60 dagen om de aanvraag te vervolledigen. De termijn voor het verlenen van de vergunning wordt dan met 60 dagen verlengd.
Deze vereenvoudiging van de procedure moet de vergunningsprocedure efficiënter en voorspelbaarder maken. Het moet ook de administratieve lasten voor aanvragers verminderen.
IDEE-M Interieurarchitecten
Author: IDEE-M Interieurarchitecten

Interieurarchitect

    Interieurarchitect

    We horen graag uw reactie

    MENU